Ensiklopedi Islam: Hassan Hanafi-jin

Ensiklopedi Islam: Kal-Nah

Encyclopedia of Islam.

Ensiklopedi Islam Indonesia

I-N

Ensiklopedi Islam & perempuan

dari aborsi hingga misogini

Encyclopedia of women in Islam.

Ensiklopedi Adab Islam

Ensiklopedi Islam

Ensiklopedi Islam ringkas

Ensiklopedi Islam di Indonesia

Ensiklopedi Hukum Islam

Ensiklopedi Islam "Ichtisari"

Ensiklopedi Islam Indonesia

Encyclopedia of Islam.

Suplemen Ensiklopedi Islam

Supplement of Ensiklopedi Islam.