Biomedicínská informatika

Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. I.

Obrazovna i poslovna informatika

Medicinska informatika

Aplikativna medicinska informatika

Poslovna informatika

Biomedicínská informatika

Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví. IV.

Manažerská informatika

Textový procesor Microsoft Word verze 6.0

Informatika pro ekonomy v příkladech

Informatika pro ekonomy a manažery

Informatika pro ekonomy

Technická informatika

Podniková informatika

Informatika