Perebutan-perebutan kekuasaan menegakkan Republik Indonesia, 1945