Tadabbur Ayat Ayat Motivasi

(Luqmân [31]: 19) Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan-oleh Imam Ahmad,
Rasulullah saw., pernah bersabda, “Orang yang hidup sederhana, dia tidak akan
meminta-minta.” Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari
 ...