Penerbitan dan pemasaran buku di Malaysia

System of publishing and marketing of books in Malaysia.

Bharu), hanya Syarikat Muda Osman dan Badan Book Store sahaja yang
didapati ditempatkan pada lokasi yang strategik. Peletakan yang strategik itu
didasarkan kepada tiga ciri, iaitu terletak di bandar besar, di kawasan tumpuan
orang ...