Det centrale i lakatosiansk metodologi

Eksistiensen af "Novel Facts."