Vejledende retningslinier for revision af statsstøttede institutioner mv. (rigsrevisorlovens paragraf 4)