Promežutočnaja Statistika spektra kvazi°energij i kvantovaja lokalizacija klassičeskogo chaosa