Statistika in uvod v regresijske modele v Matlabu pri optimizaciji logističnih procesov

visokošolski učbenik