En branch and bound algoritme til blandet heltalsprogramming