Kamus jamak taksir Arab (mufrad-jamak)-Indonesia, Arab (jamak-mufrad)-Indonesia, Indonesia-Arab (mufrad-jamak)

Dictionary of Arabic-Indonesian and Indonesian-Arabic plural nouns.

Dictionary of Arabic-Indonesian and Indonesian-Arabic plural nouns.