Sebanyak 62 item atau buku ditemukan

Upravna statistika 1955-1968

Popisi prebivalstva 1948, 1953, 1961 ; Register in prirast prebivalstva 1965-1970 ; Gibanje prebivalstva 1965-1969 ; Sodna statistika 1965-1969