Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Penerbitan dan pemasaran buku di Malaysia

System of publishing and marketing of books in Malaysia.

Lanjutan daripada usaha melahirkan budaya tinggi itu Ismail Hussein ( 1989 )
beranggapan bahawa bahasa Melayu harus dikembangkan terutamanya di
wilayah dunia berbahasa Melayu . Sekali lagi tanggungjawab ini dibebankan
kepada ...