Sebanyak 38 item atau buku ditemukan

Pemrograman Database dengan Visual Basic.Net 2008 untuk Orang Awam

Majlis perasmian bangunan Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat, Khamis 26 September 1996

ABSTRACT: "Sejarah Fakulti bermula dengan penubuhan Pusat Komputer secara rasmi pada 1965. Pada Disember 1969 di samping berfungsi pusat perkhidmatan, peranannya telah dinaikkan sebagai sebuah institusi khusus di bidang pengajaran dan penyelidikan sains komputer dan teknologi maklumat. Senat Universiti bersetuju pada 1hb. April 1993 menubuhkan Lembaga Pengajian Pusat Kumputer dan memperakui penubuhan Fakulti baru dengan nama Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Bangunan baru Fakulti telah siap pada Nov. 1995 dengan harga hampir RM5 juta dan keluasan 1,600 meter persegi."

Pada Disember 1969 di samping berfungsi pusat perkhidmatan, peranannya telah dinaikkan sebagai sebuah institusi khusus di bidang pengajaran dan penyelidikan sains komputer dan teknologi maklumat. Senat Universiti bersetuju pada 1hb.