Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Perangkaan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi

В. Perkhldmatan telekomunikasi Bilangan pertubuhan Terdapat 61 pertubuhan
beroperasi dalam sektor telekomunikasi pada tahun 2003, yang mana bilangan
tertinggi ialah perkhidmatan komunikasi data (49.2%), diikuti oleh perkhidmatan
 ...