Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Kamus bahasa Indonesia-bahasa Sunda

Indonesian-Sundanese dictionary.

... usaha: KB me- rupakan salan satu — pemerintah KB téh mangrupa salah
sahiji rarancang usaha pamaréntah; 2 rarancang anu ditulis dina kompiuter;
memprogram vi nyieun program; pemrograman л cara, prosés nyieun program;
203.

Kehidupan Bahasa Sunda Di Lingkungan Remaja Kodya Bandung

Use of Sundanese language among young adults in Kotamadya Bandung, Jawa Barat Province.

Use of Sundanese language among young adults in Kotamadya Bandung, Jawa Barat Province.