Rätten till bistånd enligt 6 [paragraf] socialtjänstlagen