Laporan PKL (PDF) - PENURUNAN KADAR BOD COD DAN TSS PADA AIR LIMBAH TAHU MENGGUNAKAN TANAMAN BAMBU AIR (EQUISETUM HYMALE) DENGAN SISTEM CONSTRUCTED WETLAND