Penganggaran indeks perlombongan dan harga 4 saham perlombongan dengan menggunakan kaedah siri masa