Sebanyak 693 item atau buku ditemukan

Pemasaran keluaran pertanian

Bab6 Analisis Lanjutan Tentang Harga 6.1 Penentuan harga secara praktikal
Cara bagaimana penentuan harga berdasarkan kuasa-kuasa penawaran dan
permintaan memberikan output dan bagaimana ia berubah telah dikaji dertgan
teliti ...

Kes-kes kepengurusan pemasaran di Malaysia

Walau bagaimanapun , promosi perniagaan seperti diskaun - diskaun , lanjutan
kredit dan lain - lain telah digunakan dengan luas bersamaan dengan penjualan
secara sendiri oleh kebanyakan pengeluar , pembungkus dan ejen .

Penerbitan dan pemasaran buku di Malaysia

System of publishing and marketing of books in Malaysia.

Lanjutan daripada usaha melahirkan budaya tinggi itu Ismail Hussein ( 1989 )
beranggapan bahawa bahasa Melayu harus dikembangkan terutamanya di
wilayah dunia berbahasa Melayu . Sekali lagi tanggungjawab ini dibebankan
kepada ...