Bahagia Senantiasa

"Jika engkau menemui kesulitan dalam memahami spiritualitas agama, bacalah karyaku, Kimiyyah al-Sa'âdah, yang akan membimbingmu ke jalan yang benar dan memberimu, sekurang-kurangnya, kesempatan berharga untuk memanfaatkan kemampuan yang dikaruniakan Allah kepadamu". Langkah pertama untuk mencapai kimia ruhani tersebut adalah mengenal diri, kemudian mengenal Allah, hakikat dunia, dan, terakhir, semesta akhirat. Sungguh sebuah tema yang teramat tinggi untuk didaki, namun disampaikan dengan gaya tutur yang sederhana dan mudah dipahami. Buku ini ditulis untuk menjelaskan kimia ruhani yang terkandung di hati para nabi—kimia kebahagiaan, yang mampu menghasilkan perubahan layaknya kimia yang mengubah logam biasa menjadi emas. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta (Serambi Group)

"Jika engkau menemui kesulitan dalam memahami spiritualitas agama, bacalah karyaku, Kimiyyah al-Sa'âdah, yang akan membimbingmu ke jalan yang benar dan memberimu, sekurang-kurangnya, kesempatan berharga untuk memanfaatkan kemampuan yang ...